Eng Hun

Transzparencia

  1. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

 

A megbízási jogviszonyban álló személy neve, valamint a felügyelőbizotssági tag(ok) neve: Tisztség vagy munkakör Megbízási díj/hó Megbízási díjon felüli egyéb járandóság Jogviszony megszüntetése esetén járó pénzbeli juttatások
Dr. Zombor Gábor felügyelőbizottság elnöke - - -
Sipos Zsolt felügyelőbizottsági tag - - -
Weninger Richárd felügyelőbizottsági tag - - -

 
 

A munkaviszonyban álló személy
neve:
Tisztség vagy munkakör Személyi alapbér/hó Egyéb időbér Időbért megalapozó időtartam Teljesítménybér Teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelmények Felmondási időtartama/mértéke Végkielégítés időtartama/mértéke Versenytilalmi megállapodás időtartama
és a kötelezettség vállalásának ellenértéke
Szalai Anna ügyvezető 225.600 - - - - Munka Törvény-könyve szerint Munka Törvény-könyve szerint -

 
 

  1. Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) – (4) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződő partner Szerződés értéke Szerződés időtartama
(amennyiben a szerződés határozott időre jött létre)
         
         

 
 

Bejelentkezés

GINOP pályázatok a KKV-k versenyképességének erősítésére Felhívjuk a figyelmet a széchenyi2020 palyazat.gov.hu pályázati portálon lévő pályázati kiírásokra, melyekkel egyre több lehetőség nyílik a KKV-k számára versenyképességük erősítésére, innovációs tevékenységek, kutatás-fejlesztési projektek, piaci megjelenés támogatása által. Néhány pályázati felhívás: GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.3-15 - Iparjog GINOP-2.1.4 - Innovációs voucher GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés