Eng Hun

Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata abból a célból alapította 2017-ben a Városi Alapkezelő Zrt.-t, hogy segítségével támogassa a jelen és a jövő gazdaság-, vállalkozás- és városfejlesztési elképzeléseit, és ezzel hozzájáruljon egy innovatív, értékteremtő vállalkozói és startup közeg kialakulásához Kecskeméten. Önkormányzati tulajdonú tőkebefektető társaságként Európai Uniós forrásból segíti a kecskeméti startupokat és a már működő vállalkozásokat. Tevékenysége során kifejezetten támogatni kívánja a fiatal, kecskeméti tehetségek kibontakozását, továbbá a már hosszabb ideje működő helyi KKV-k és nagyvállalkozások is juthatnak tőkebefektetéshez. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap (korábban: Kecskemét Fejlődéséért Alap) célja a helyi gazdaság élénkítése, a foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások növekedési feltételeinek javítása.

Az AIPA Kft. végzi az Alapkezelő részére a 10-50 millió forint összegig terjedő finanszírozási igények, ötletek gyűjtését, majd azok értékelését. Szükség- és igény szerint a projektfejlesztési szakaszban mentorálási szolgáltatásokat is nyújt. A befektetési döntést a Városi Alapkezelő Zrt. hozza meg az AIPA Kft. által átadott információk, valamint a forrást kereső vállalkozással vagy magánszeméllyel, azaz projektgazdával történt egyeztetések alapján.

A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap pályázati felülete
 

Bejelentkezés

Nők a családban és a munkahelyen Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alkotta konzorcium az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17. sz., a "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívásra. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosítószámú, A "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén c. pályázattal a konzorcium 173.118.093 Ft támogatást nyert el.  A projekt honlapja:  https://www.nokcsaladmunka.hu/   Projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.03.31.   A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft. A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft.