Eng Hun

Meghirdetésre került a "Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés" című pályázat

Megosztás

20 milliárd forintos kerettel meghirdetésre került a "Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés" című GINOP-2015-2.1.7. kódszámú pályázat.

A pályázat célja: új termékek, új technológiák, vagy új szolgáltatások piacra vitelének támogatása. A pályázat eredménye prototípus kialakítása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 130 millió forint, induló vállalkozások esetében legfeljebb 50 millió forint.
 
A pályázat bemutatása
A pályázat jó lehetőség azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a kínálatuk bővítéséhez szükséges termék- vagy szolgáltatásfejlesztési költségeikhez szeretnének támogatást kapni. A pályázat fókuszában a kutatás-fejlesztési költségek támogatása áll. Amennyiben csak a kutatás-fejlesztési költségek kerülnek elszámolásra, úgy a pályázónak nem kell 30%-os árbevétel vállalást tennie.
A kiírás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a kkv-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.
A fejlesztési feladatok megvalósításához és/vagy a fejlesztés keretében létrehozott új termékek és szolgáltatások piacra viteléhez közvetlenül szükséges eszközök beszerzése is lehetséges, a regionális támogatási térképnek megfelelő támogatási mértékben (Bács-Kiskun megyében legfeljebb 70%).
A pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, az egyéni vállalkozók kivételével.
Támogatás aránya: kísérlet fejlesztés esetén 35-45 % (eredmények széleskörű terjesztése esetén (50-60 %). Csekély összegű támogatás esetén 70 %. 

Megvalósítás: a támogatott fejlesztést 24 hónap alatt kell megvalósítani.

Példák a pályázat szerint támogatható projektekre:
1. példa: A pályázó társaság eddig nem gyártott új termékkel kívánja  bővíteni kínálatát. A pályázott projekt keretében lehetősége van az új termék kifejlesztéséhez szükséges költségek támogatására. A pályázat arra is lehetőséget ad, hogy az új termék gyártásához szükséges eszköz is beszerzésre kerüljön, amennyiben a pályázó társaság nem rendelkezik
ilyen eszközzel, és az új termék gyártása az új eszköz beszerzése nélkül nem lenne lehetséges.

2. példa: A pályázó társaság meglévő termelési kapacitásai kihasználását szeretné javítani, amihez kínálatának új termékkel történő bővítése, új termékek kifejlesztése lenne szükséges. Ehhez azonban saját fejlesztési kapacitásai mellett, a fejlesztésben külső közreműködők bevonása, adott esetben know-how beszerzése is szükséges. A pályázatban lehetősége van az új termék fejlesztése során felmerült saját költségei (bér- és anyagköltség) mellett a fejlesztésbe bevont külső közreműködők költségeinek elszámolására, a fejlesztéshez beszerzett know-how vételárának elszámolására is.

A pályázatok benyújtása 2016. január 11-től 2016. február 29-ig lehetséges.
 
Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. a pályázatok megvalósítása során a támogatható tevékenységek közül az alábbi pontban tud szerepet vállalni együttműködésben a Kecskeméti Főiskolával és szakértő partnereinkkel:
A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében
(maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a)
a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:
Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Bejelentkezés

Nők a családban és a munkahelyen Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alkotta konzorcium az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17. sz., a "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívásra. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosítószámú, A "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén c. pályázattal a konzorcium 173.118.093 Ft támogatást nyert el.  A projekt honlapja:  https://www.nokcsaladmunka.hu/   Projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.03.31.   A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft. A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft.