Eng Hun

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kollégiumi ülés - 2016. március 3.

Megosztás
2016. március 3.-án került sor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kollégiuma által szervezett kollégiumi ülésre. Az ülésen jelen volt Lepsényi István, az NGM gazdaságfejlesztésért és - szabályozásért felelős államtitkár is, aki többek között az Irinyi tervről, a magyar ipar helyzetéről, a hazai vállalkozói környezetről és az iparfejlesztés támogatási rendszeréről beszélt.

Az MKIK felkérte az AIPA Kft-t, hogy az ülés keretein belül számoljon be a résztvevőknek a tavalyi évben sikeresen megvalósult beszállító fejlesztési programjáról. A program célja, hogy a benne résztvevő integrátor vállalatok mentori hozzájárulásával a kiválasztott, képzésben résztvevő, hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokat versenyképes tudással, új ismeretekkel vértezze fel, ezáltal lehetőséget adva arra, hogy azok intenzívebben tudjanak bekapcsolódni a hazai és nemzetközi beszállítói láncolatokba. A Mentor Pilot Program egy igényközpontúan előkészített program, amely egy könnyen integrálható minta lehet a járműipari beszállító fejlesztésben és egyéb termelő ágazatokban.


Bejelentkezés

Nők a családban és a munkahelyen Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alkotta konzorcium az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17. sz., a "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívásra. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosítószámú, A "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén c. pályázattal a konzorcium 173.118.093 Ft támogatást nyert el.  A projekt honlapja:  https://www.nokcsaladmunka.hu/   Projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.03.31.   A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft. A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft.