Eng Hun

54. Közgazdász Vándorgyűlés Kecskeméten

Megosztás

2016. szeptember 15. és 17. között - immár 54. alkalommal - Kecskemét városa adott otthont a Közgazdász Vándorgyűlésnek. A szakma legnagyobb hazai konferenciáján az AIPA Kft. munkatársai is jelen voltak és rövid beszámolót készítettek a megtekintett előadásokról.
Császár Dániel közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár
„A közbeszerzési törvény megújítása: az eltelt időszak legfontosabb tapasztalatai címmel” beszélt arról, hogy várhatóan jövőre a 18 m Ft-os értékhatárt még lejjebb fogják vinni a verseny élénkítés érdekében. Minél több beszerzés váljon nyilvánossá, többen pályázhassanak rájuk. Változás várható még a kérhető referencia nagyságrendjére vonatkozóan is, (100 Ft-ra max. 75 Ft referenciát lehet majd kérni) illetve javaslatcsomag készül az áron kívüli érékelési szempontokra. Hazánkban a hirdetmény nélküli és egy árajánlattevős közbeszerzések száma nagyon magas az eu átlaghoz képest. Eu átlag 13%, Mo 33%. A közbeszerzési törvény mindenkire egyaránt vonatkozik, nincs minden iparágra, minden szituáció leszabályozva, így vannak hiányosságok, illetve értelmezési problémák. Pl: Alvállalkozók igénybe vételére vonatkozó 50%-os szabály helytálló az építőiparban, de egy médiaügynökségi megbízás esetén már. Ezeket a szabályokat a visszajelzések alapján módosítják és tartani fog az ősszel – télen a Miniszterelnökség egy országos roadshow-t, ahol esettanulmányokon keresztű kívánják a tv.-t közelebb vinni a cégekhez.  Számos írásos útmutató is készül, melyek nemsokára nyilvánosak lesznek a Miniszterelnökség honlapján.  Ezen felül terveznek egy képzést indítani a közbeszerzési tanácsadók számára is. 
Miért fontos ez a téma?
A közbeszerzési eljárások kiemelt szerepet kapnak a pályázó cégek életében. Az egybeszámítás értelmezése és a K+F + I beszerzéseknél az egy árajánlattevős eljárások szakszerű megfogalmazása kritikus tényező. Az új közbeszerzési tv. még elég friss és még a közbeszerzési szakértők sem mind tudnak benne kiigazodni. Az értékhatárokat még csökkenteni tervezik. Egy-egy cégnek így majd már szinte minden pályázati beszerzéséhez közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, szüksége lesz arra, hogy a cégen belül az ügyvezető vagy a pénzügyi, beszerzési osztály értsen ehhez. 
Hogyan illeszkedik az AIPA profiljához, vagy jelenlegi, jövőbeni programjaihoz?
Naprakésznek kell lennünk a közbeszerzési szabályokkal a törvényes működésünk érdekében. A Miniszterelnökség országos roadshow-t tervez, amelyen közérthetőbb módon, példákkal, esettanulmányokon keresztül kívánják a vállalatokhoz közelebb vinni a törvény értelmezését.

Bisztray Márta - A külföldi működő tőke hatása a hazai vállalatokra címmel tartott előadást. Magyarországon a külföldi működő tőke hatásának egyik legfontosabb lehetőségként a beszállítóvá válást említette, amely természetesen a legtöbb hazai vállalat tekintetében a másod, harmad körös beszállítókat jelenti. A beszállítóvá válás törekvésének egyik legnagyobb lehetősége a hazai vállalatok számára a tudás transzfer, azaz a képzési, oktatási programokon keresztül egy megfelelő, európai szintű vállalati tudás megszerzése, amelyen keresztül a termelő cégek felkészültségük, termelékenységük növekedésével lehetnek versenyképesek. Fentiek egyértelműen igazolják, hogy az AIPA Kft. eddigi, tudás átadásra irányuló törekvései (lsd.: MPP programon és Tudáspark pályázaton belül végzett tevékenységei) egyértelműen helyes irány a gyártó és termelő vállalatok fejlesztésének elősegítésére.
A másik számunkra fontos témát Váncza József: A gyártás és logisztika új lehetőségei és kihívásai című előadása taglalta. Milyen változást jelent valójában az Ipar 4.0 a gyártó és termelő cégeknek? A kiber fizikai gyártórendszerek elterjedését jelenti valójában, amely rendszerváltozások megjelennek majd a vállalatoknál hálózati szinten, üzem szinten és gyártósor szintjén is. Ez a „forradalom” ellentétes erők működésbe lépését eredményezi, melyek felismeréséhez és megfelelő kezeléséhez szükséges a vállalatok kellő nyitottsága megfelelő szintű felkészültsége, technológiai tudás megszerzése. Ezek az ellentétes erők többek között a rengeteg információ és azok értelmezése közötti, az adatok megosztása és megtartása közötti, az autonómia megtartása és a globális gondolkodás közötti, alkalmazkodás és optimalizált működés közötti ellentétek. Mindezek helyes értelmezésére alakult Magyarországon az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform az NGM, Egyetemek, Vállalatok, Nonprofit szervezetek és MTA részvételével. A munkacsoportok által meghatározott programok a stratégia alkotás, oktatás, gyártás és logisztika, K+F, Info kommunikációs szabványok és mintarendszerek, üzleti modellek és jog témái köré csoportosulnak. Az AIPA részére a klaszterek szakmai bizottságainak megszervezésénél a fenti platform témai irányadóak lehetnek.

 Vecsenyi János egyetemi tanár „Lehet-e olimpiát nyerni felkészülés és felkészítés nélkül? Avagy mit teszünk, tegyünk a jövő vállalkozóiért?” című prezentációját is végig követtük. Vecsenyi János a Startup előadás keretén belül arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy a fiataloknak a vállalkozásra nevelése már a középiskolákban és az egyetemeken elkezdődjön, és ahelyett, hogy arról beszélnénk nekik, hogy milyenek a vállalkozások, vállalkoztatni kellene őket. A Corvinus egyetemen már több, mint húsz éve folyik vállalkozóképzés azzal a céllal, hogy a hallgatók álláskeresés helyett az állásteremtésre készüljenek fel. A vállalkozások esetében nem a verseny, a versengés a cél, hanem ösztönözni kell őket, hogy adjanak el.
Szigeti Attila a Startup Factory-k szerepéről tartott előadást a helyi startup-ökoszisztéma fejlesztésében. Beszélt a Starup saunáról, a finn modellről, szerinte Európa egyik legjobb accelerator programjáról. A jelenlegi startup befektetők többsége úgy indult, hogy már korábban 2-3 sikeres startup vállalkozást felépített, azokból exitelt, és az azokon megkeresett tőkét fekteti be.  A befektetők többnyire olyan befektetési lehetőségeket keresnek a startupokban, amelyek új megoldásaikkal és ígéretes managementjükkel képesek lehetnek arra, hogy a megcélzott szegmensben globális, de legalábbis regionális szinten meghatározó piaci szereplők lehessenek. Egy startup cég elindulásához három fontos tényező szükséges, pénz, csapat és idő, de sajnos a szokásos trend még mindig az, hogy 10-ből 9 startup elbukik.
Bernschütz Mária – BME egyetemi adjunktus a Z-generáció internethasználati szokásairól beszélt. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Z-generációs fiataloknál mennyire jellemző a tudatosság, a médiafogyasztás azonnalisága, a valamiről való lemaradás félelme. Míg az idősebb korosztály, azaz a szülők éppen technofóbiával küzdenek, addig a fiataloknál egy fordított szocializáció figyelhető meg, azaz a technofília jelenléte. Képekben és videókban gondolkoznak, nem igazán köti le őket semmi. Jól használják a rendelkezésükre álló internetet, a Z generáció által újraértékelődik a hálózatiság, azaz üzletet csinálnak a neten, holott még nincsenek 18 évesek.
Miért fontos ez a téma, hogyan illeszkedik az AIPA profiljához, jövőbeli projektjeihez?
Az AIPA Kft. felismerte, hogy mennyire fontos, hogy a vállalkozásra nevelés már az iskola padban elkezdődjön, éppen ezért idén ősszel 5letbőlJövő címmel egy olyan csapatverseny elindításán és megvalósításán munkálkodik, amely a 10-11. osztályos középiskolás diákok számára a vállalkozói lét kihívásait, érdekességeit, élményeit a diákok saját, valós élményei révén mutatná be, mindeközben szem előtt tartva, hogy a vállalkozói készségek és a pénzügyi kultúrájuk mellett a diákok önismerete, társas kompetenciájuk, illetve együttműködési és kommunikációs készségeik is fejlődhessenek.
 
 

Bejelentkezés

Nők a családban és a munkahelyen Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alkotta konzorcium az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17. sz., a "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívásra. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosítószámú, A "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén c. pályázattal a konzorcium 173.118.093 Ft támogatást nyert el.  A projekt honlapja:  https://www.nokcsaladmunka.hu/   Projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.03.31.   A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft. A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft.