Eng Hun

2016 – A klasztermegújulás éve

Megosztás
A kecskeméti AIPA Nonprofit Kft. az AIPA és a 3P klaszter gesztorszervezeteként – a múlt értékeit megtartva – idén azoknak a proaktív cégeknek kíván teret biztosítani, akik időt és energiát fordítanak arra, hogy az AIPA által kínált szolgáltatásokra építkezve versenyképes piaci szereplőkké váljanak itthon és külföldön egyaránt. 
 
Mi motiválta a két klaszter reformját?
– Három évvel ezelőtt azzal a küldetéssel vettük szárnyaink alá az AIPA és a 3P klasztert, hogy gesztorszervezetként kísérletet tegyünk a kis- és középvállalkozások – elsősorban a termelő cégek – közötti hatékony együttműködésre. Egy olyan jól működő gazdasági közösséget akartunk életre hívni és menedzselni, amelyben a tagok megtanulják felfedezni a szinergiákban rejlő lehetőségeket, és ezeket a saját vállalkozásuk fejlesztésére használják. Az AIPA Kft. klasztermenedzsmenti feladatot is ellátó szervezetként a partnerségen, a kölcsönösségen és a bizalmon alapuló viszonyrendszer kialakítására törekszik a klaszter tagjaival, illetve a tagok egymás közötti együttműködésében. Cégünk önmaga vállalásaként a klaszterség megújulását 3 évben határozta meg, amelynek az első, kétéves etapjában mi szeretnénk bizonyítani tagjainknak. Elültetve azt a magot, amelyből megfelelő gondozással valódi szemléletváltás fejlődhet elsősorban a versenyképességet támogató együttműködések területén. Úgy látjuk, hogy a mögöttünk álló időszak bebizonyította a kezdeményezés létjogosultságát, így ebben az évben – a múlt értékeit megőrizve – egy olyan aktív együttműködésre képes klasztert hozunk létre, amely a teljesíthető célokra és feladatokra összpontosít. Ehhez azonban szükségesek proaktív tagok is, akik közös gondolkozással, gyakorlati együttműködéssel és piacképes tagdíjjal hozzájárulnak a klasztermenedzsment professzionális színvonalának fenntartásához. 
 
Mi a megújuló komplex szolgáltatási rendszer alapja?
– Az előző években sikerrel meghonosított beszállítófejlesztési Mentori Pilot Programunk, valamint a tudásmenedzsment területén konzorciumi tagként megvalósított Tudáspark projektünk tapasztalatainak figyelembevételével meghatároztuk fókuszterületeinket. A feltérképezett kompetenciák és érdeklődési körök – a stratégiai vállalatirányítás, a humánerőforrás-menedzsment, a LEAN-menedzsment, a termelésoptimalizálás, a termelési logisztika, az innovációmenedzsment, a technológiafejlesztés vagy a szellemi tulajdonvédelem – mentén kiválasztottuk azokat a legfontosabb területeket, amelyek iránt érdemi érdeklődés mutatkozott benchmarkingklubjainkban és innovációs tréningjeinken. Szakemberek bevonásával, a tudásmenedzsment szempontjából közelítjük meg az előttünk álló feladatokat, melyeket kiegészítünk a nemzetközi piacra jutás témakörével. 
 
Hogyan érzékelhetők a változások a klasztertagok életében?
– A már felsorolt értékek mentén mi is átvizsgáltuk klasztereinket, végére jártunk a rendszeranomáliáknak azért, hogy a jövőben már az aktív, fejlődésre vágyó partnerekre építhessünk. Olyanokra, akik belátták, hogy megváltoztak a cégek működését befolyásoló külső és belső körülmények (technikák és technológiák), és a vállalkozásoknak új célokat kell felállítaniuk ahhoz, hogy piacképesek maradjanak hazánkban és nemzetközi szinten is. Megújítva honlapunkat olyan felületet hozunk létre, amelyen a klasztertagok egységesen bemutatkozhatnak, és könnyebben egymásra találhatnak. További informatikai fejlesztéseink révén honlapunk szakmai tartalmakkal, valamint miniauditokkal és önkitöltős tesztekkel bővül azzal a céllal, hogy a vállalkozások könnyen elérhető és egyszerű eszközzel tudják mérni teljesítményüket többek között a vállalatirányítás, a pénzügymenedzsment vagy éppen a bel- és külpiaci értékesítés területén. A jövőben lehetőséget nyújtunk klasztertagjainknak arra is, hogy nemzetközi kapcsolatrendszerüket üzleti szempontból felmérjék, illetve azt tudatosan kialakítsák.
 
Mit tartogat a jövő a klaszterek számára?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a januárban elkezdett munkánk összecseng a kormányzat gazdasági irányvonalával. Nemrégiben jelent meg a GINOP 1.3.2-15 kódszámú „Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása” pályázat, a közeljövőben pedig várhatóan meghirdetik az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerését támogató pályázatot is. Azonkívül, hogy a kiírt pályázat uniós forrást biztosít stratégiai céljaink eléréséhez, komoly szakmai eligazodási pont is számunkra a minőségi szolgáltatásnyújtás tartalmi vonatkozásaiban. Azt gondoljuk, hogy a jövőben a kormány úgy tekint a klaszterekre, mint amelyek a gazdaságfejlesztés jelentős eszközei. Az AIPA Kft.-nek a hazai fejlemények mellett folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a legújabb nemzetközi trendeket, hiszen csak azok adaptálásával lehet professzionális klasztermenedzsmenti szolgáltatásokat nyújtani. 
A 2016-os év paradigmaváltást hoz majd a gazdaságban, ehhez az újfajta szemlélethez a magyar gyártó vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell a talpon maradásuk érdekében. Olyan megoldásokhoz kell nyúlniuk, amelyek korábban nem álltak rendelkezésükre, vagy nem tudtak róluk. Felkészülten várjuk mindazokat a cégeket, amelyek időt és energiát akarnak fordítani arra, hogy ebben a megváltozott gazdasági környezetben az általunk kínált szolgáltatásokra is építve versenyképes piaci szereplőkké válhassanak itthon és külföldön egyaránt. 

Botos Krisztina - klasztermenedzser

Bejelentkezés

Nők a családban és a munkahelyen Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alkotta konzorcium az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17. sz., a "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívásra. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosítószámú, A "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén c. pályázattal a konzorcium 173.118.093 Ft támogatást nyert el.  A projekt honlapja:  https://www.nokcsaladmunka.hu/   Projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.03.31.   A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft. A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft.