Eng Hun

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft tevékenysége

Megosztás

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft 2009-ben alakult. A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány, a Kecskeméti Főiskola, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, és a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hozta létre. Az alapítók törekvése, hogy az AIPA Kft. egységes szervezeti keretet biztosítson a város és a térség gazdaságfejlesztési tevékenységének koordinálásában. 

Az AIPA Kft. gesztorszervezetként végezi az AIPA és a 3P klaszterek klasztermenedzsmenti feladatait a Kiemelt Járműipari Központtá nyilvánított Kecskemét és vonzáskörzetében. A helyi vállalatok és vállalkozások összefogásának erősítésére klaszterközi együttműködés jött létre, az AIPA a 3P és a Hírös Beszállító Klaszter között, így a három klaszter klasztertagjainak száma meghaladja a 100-at, árbevétele a 300 Milliárd Ft-ot, az alkalmazotti létszáma pedig a 10 ezer főt. A klaszterközi együttműködés lehetőséget biztosít a klaszterek tagjainak az információk és a szolgáltatások szélesebb körű hozzáférhetőségére. Hazánkban az Akkreditált Innovációs Klaszter címet 22 szervezet nyerte el, köztük az AIPA, a 3P és a HBK is.

Az AIPA Nonprofit Kft. látja el a Dél-alföldi régióban a járműipari beszállító fejlesztésben mintaprogramként elindított Mentori Pilot Program projektmenedzseri feladatait, részt vesz az Integrátori Beszállító Fejlesztési program megvalósításában, a klasztertagok innovációs tevékenységeinek koordinálásában.

Újszerűen, eredményesen működő kommunikációs platformokat szervez és működtet, pld. Innovációs és Benchmarking klub események formájában. Szerepet vállal a Kecskemét és térségében működő KKV-k újfajta vállalati attitűdjének és együttműködéseiknek kialakításában és fenntartásában.

Az AIPA Nonprofit Kft. célja a vállalatok fejlesztésén és az együttműködések koordinálásán túl támogatni az induló vállalkozásokat és a felsőoktatási duális képzést, annak érdekében, hogy minél több diák még tanulmányai folytatása közben releváns szakmai tapasztalatokat szerezzen.

Az Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapítói:

2016. május 30-tól megváltozott az AIPA Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi szerkezete.

Az új tulajdonosi struktúra az alábbiak szerint alakul:

Bejelentkezés

GINOP pályázatok a KKV-k versenyképességének erősítésére Felhívjuk a figyelmet a széchenyi2020 palyazat.gov.hu pályázati portálon lévő pályázati kiírásokra, melyekkel egyre több lehetőség nyílik a KKV-k számára versenyképességük erősítésére, innovációs tevékenységek, kutatás-fejlesztési projektek, piaci megjelenés támogatása által. Néhány pályázati felhívás: GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.3-15 - Iparjog GINOP-2.1.4 - Innovációs voucher GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés